Văn Bản Điều Hành

VBĐH là giải pháp phần mềm quản lý Văn Bản một cách toàn diện. Hệ thống có nhiều tính năng ưu việt giúp cơ quan có thể quản lý hàng trăm nghìn văn bản đến, đi… một cách dễ dàng, chính xác.

Công việc quản lý văn bản cũng như thống kê dữ liệu sẽ trở lên đơn giản và khoa học hơn rất nhiều.


Hotline: 00000000000

Email: abc@email.com